A-körkort

A1

Motorcyklar, vars motor har en cylindervolym på högst 125 cm3, en effekt på högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg, motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt på högst 15 kW samt invalidmotorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem. De som får körrätt måste fylla 16 år

A2

Motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla den effekten. Den som får körrätt måste fylla 18 år.

A

Motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem samt motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW. Den som ansöker om körrätt måste fylla 24 år.

Information om undervisningen för A-körkort

  • Teoriundervisning: EAS (+ 2h motorcykelteori)
  • Körundervisning: minimi 5 körtimmar

Har du redan körkort av klass B eller BC (+ 2h motorcykelteori) + körundervisning: minimi 5 körtimmar.

Examen

Teoriprov

Du får delta i teoriprovet en månad före du uppnår den föreskrivna åldern om ditt körkortstillstånd är i kraft och du deltagit på alla föreskrivna teorilektioner.

Hanteringsprov

Enligt Trafi:s anvisningar (bör uppfylla ålderskraven)

Körprov

Körprovet börjar med hanteringsprovet, efter att det är godkänt bokar vi trafikprovet. Efter det godkända körprovet överlämnas ett intyg över den godkända förarexamen, som är i kraft i sex månader. Det "riktiga" körkortet kommer hem på posten.