B-körkort

Första körkortets teori (EAS) omfattar fyra lektioners undervisning, har du redan körkort för någon annan klass är dessa inte obligatoriska.Vi har lektionerna om trafiksystemets grunder varannan vecka på bilskolan, en kväll / fyra lektioner. Dessa teorilektioner kan också göras som nättimmar. Textning av videorna till svenska och engelska är snart färdigt.

Du som övningskör med övningstillstånd behöver också göra dessa timmar på en bilskola.

Körlektioner måste man ta minst 10 timmar.
Riskidentifieringskursen (RSK) är dock obligatorisk, den innehåller fyra timmar teori och fyra timmar körning och skall göras före körprovet.

Du som Övningskör med övningstillstånd behöver också göra riskidentifieringsutbildningen på en bilskola.

Eleven kan delta på teoriprov tidigast 1 månad förrän hon/han fyller 18 år, har deltagit i minst all obligatorisk teoriundervisning och beviljats lov för körkort av Trafi. Körprovet kan eleven delta efter att hon/han fyllt 18 åt, deltaigit på minst minimiantal körtimmar, avlagt riskidentifieringskursen samt har avklarat teoriprovet.
Då eleven avlagt ett godkänt körprov, beviljas hon/han ett körkort som är i kraft 15 år.

Bra att veta

  • Man bör vara minst 16 år gammal för att få delta i förarundervisningen.
  • Tillstånd för körkort beviljas av Traficom. Tillstånd ansöks med en angiven blankett, till vilken 2 passfoton bifogas, ansökan gör man på Ajovarma (kan också göras på Traficom's hemsida på nätet). Tillståndet är i kraft i 3 år.
  • Ett avklarat teoriprov är i kraft i ett (1) år.
  • Körkortet är i kraft i 15 år.