Flyttning

Vi har öppnat bilskolan på den nya adressen. Man hittar oss på Borgågatan 9, 00510 Helsingfors i Åshöjden.

5XQ2+M3 Helsinki